логин:    пароль: Регистрация
Вы здесь:
Подробное содержание выпуска Дебeт-Кредит №25-26 / 2015
Життя
Що нового

Автор Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»
Суть справи
Підготовка декларації з податку на прибуток

2015 рік приніс кардинальні зміни до алгоритму обчислення й адміністрування податку на прибуток. Податківці обрали тактику «мертвої тиші», очевидно, до літа 2016 року, коли більшості річних платників податку потрібно буде готувати річну декларацію з податку на прибуток за 2015 рік. Коротко нагадаємо, з чим маємо справу у 2015 році.

Автор Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор
Операції з нерезидентами з особливим статусом

Податок на прибуток з 01.01.2015 р. визначається за новими правилами: базою для оподаткування є прибуток, визначений за П(С)БО або МСФЗ у фінансовій звітності підприємства, який коригується (для окремих платників) на різниці, що виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ. Про певні обмеження щодо операцій із придбання товарів, у т. ч. необоротних активів, робіт та послуг у нерезидентів з особливим статусом піде мова далі.

Автор Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»
Податкові різниці: стаття 138 ПКУ

Стаття 138 ПКУ встановлює порядок коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Попри її назву, по суті, ця стаття ПКУ встановлює правила податкового обліку операцій з необоротними активами, не обмежуючись питаннями амортизації. Розглянемо докладніше, як він ведеться в 2015 році.

Автор Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»
Податкові різниці: стаття 139 ПКУ

Одним із видів податкових різниць, на які слід відкоригувати фінрезультат до оподаткування, є різниці, що виникають при створенні підприємством резервів (забезпечень) витрат майбутніх періодів. Хоча створення деяких із таких резервів є обов'язковим, далеко не всі підприємства створюють їх. Про те, як це зробити правильно, як створення таких резервів вплине на оподаткування прибутку підприємства і що буде, якщо такі резерви не створювати, поговоримо в статті.

Автор Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»
Знецінення ОЗ і податок на прибуток

Чи може переоцінка ОЗ, проведена в бухобліку у 2014 — 2015 рр., або знецінення/відновлення вартості об'єкта ОЗ вплинути на податковий облік з податку на прибуток у 2015 році?

Автор Олександра ОЛЕФІРЕНКО, «Дебет-Кредит»
Мінусовий результат — теж результат

З 1 січня 2015 року із ПКУ зникла спеціальна норма ст. 150, яка регламентувала алгоритм обліку від'ємного значення з податку на прибуток.

Автор Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор
Податкові різниці: відсотки за боргами

Підприємства, що мають боргові зобов'язання перед нерезидентами — пов'язаними особами, зобов'язані коригувати фінрезультат до оподаткування в порядку, встановленому підпунктом 134.1.1 і пунктами 140.1 — 140.3 ПКУ. Як саме здійснюється та відображається в декларації з податку на прибуток таке коригування, читайте в статті.

Автор Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»
Роялті для податку на прибуток

Як і раніше, роялті залишається специфічною економічною категорією, що передбачає особливий облік таких виплат. З 01.01.2015 р. відбулася певна зміна категоріального апарату щодо роялті та винятків із цієї категорії. Поговоримо про ці зміни, а також про бухгалтерський облік та оподаткування роялті податком на прибуток у 2015 році.

Автор Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор
Виплати нерезидентам

Які особливості оподаткування доходів, отриманих нерезидентами-юрособами з України? Як правильно відображати оподаткування таких доходів у декларації з податку на прибуток? Розгляньмо докладніше.

Автор Олександра ОЛЕФІРЕНКО, «Дебет-Кредит»
Вы здесь:
вверх