логин:    пароль: Регистрация
Вы здесь:
  
Рейтинг вищих навчальних закладів України „Компас” за рівнем задоволеності освітою. Результати опитування роботодавців та випускників - «ГVардия» №3 Сентябрь 2008г.

Однією з актуальних проблем системи вищої освіти України є відсутність об’єктивної оцінки її ефективності з позиції безпосередніх споживачів (абітурієнтів, батьків, студентів і випускників), громадськості та потенційних інвесторів — роботодавців. Орієнтація системи освіти на результат, а не на процес навчання вимагає координації зусиль держави, громадськості, роботодавців для створення ефективного механізму оцінки якості надаваних освітніх послуг. У зв’язку з цим компанія «Систем Кепітал Менеджмент» і благодійний фонд «Розвиток України» ініціювали проект «СКМ — ВНЗ», у межах якого розроблено рейтинг ВНЗ, що відображає уподобання і задоволеність освітою з боку випускників та роботодавців. Рейтинг вищих навчальних закладів України «Компас» складений Київським міжнародним інститутом соціології.

Його учасниками є ВНЗ III-IV рівнів акредитації незалежно від їхньої організаційно-правової форми, що здійснюють підготовку фахівців і магістрів за п’ятьма напрямами спеціалізації: бізнес/економічні спеціальності; правознавство; інженерні/технічні спеціальності; інформаційні технології (IT); архітектура/будівництво.

Головною метою проекту є розробка рейтингу ВНЗ для формування відкритого механізму громадського контролю якості вищої освіти в Україні, що відображатиме запити роботодавців, абітурієнтів, студентів та інших груп, зацікавлених у прозорій і незалежній оцінці умов формування та розвитку інтелектуального потенціалу держави.

Складання рейтингу вищих навчальних закладів України «Компас» спрямоване на визначення ВНЗ, навчання в яких має найбільшу практичну цінність для споживачів освітніх послуг, відповідає сучасним вимогам реального сектору економіки, гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування.

Рейтинг є незалежним дослідженням, що створює умови для об’єктивного зовнішнього оцінювання діяльності навчальних закладів і дозволяє:

• підвищити конкуренцію між ВНЗ з метою поліпшення якості освітніх послуг, стимулювати їх до самооцінки, виявлення сильних і слабких сторін діяльності, підвищення конкурентоспроможності;

• широко інформувати громадськість, зокрема основних споживачів освітніх послуг (абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, роботодавців) і тих, хто їх надає (науково-педагогічний склад, адміністрацію ВНЗ), про ступінь відповідності освітніх послуг потребам ринку праці та загальну оцінку ВНЗ з боку випускників та працедавців;

• збільшити конкуренцію між абітурієнтами, студентами, таким чином поліпшивши якість їхньої підготовки і в майбутньому конкурентоспроможність на ринку праці;

• підвищити ефективність безпосередньої взаємодії роботодавців і вищих навчальних закладів, а також залучити приватні інвестиції у галузь освіти;

• проаналізувати особливості навчального процесу та організації практики ВНЗ України.


Вы видите только начало статьи.

Чтобы читать все материалы журнала ГVАРДИЯ, приобретите электронную версию издания.

КУПИТЬ ГVАРДИЮ

Вы здесь:
вверх